tirsdag den 27. oktober 2009

Forklædte djævle

Der er djævle, der ligner det de er: djævle. Og, så er der de forklædte djævle. Som for eksempel slangen.


Slangen i Paradisets Have (ca.1480-1500). Åstrup kirke, Falster

Andre forklædte djævle er drager.

Lettere forklædt viser han sig med en menneskekrop, et hæsligt ansigt med flagermuseører, fingre og fødder som klør og med en hale. Det sker også, at han har sorte vinger.


Djævel (ca.1350. Skibby kirke, Sjælland

Der findes billeder af djævle i hele kalkmaleriperioden (1100-1600), men det er først i senmiddelalderen, at han smider forklædningen. I den tidlige middelalder er han afbilledet som slange eller drage.

I langt de fleste billeder gennem hele perioden optræder djævlen i forbindelse med scener fra Biblen. Oftest forekommer han i billeder relateret til Dommedag og Syndefaldet, men igen sker der noget nyt i senmiddelalderen. Da begynder djævlen nemlig at forekomme i billeder, som skildrer scener fra hverdagen.

Du kan læse mere om kalkmaleriernes djævlefremstillinger i Anndorte Vads artikel "Kan djævle klassificeres", som er trykt i Hikuin nr.34.

Annedorte Vad har været med til at redigere kalkmaleridatabasen på Internettet og her kan du se flere billeder af djævle.

Læs om opfattelsen af djævlen på wikipedia

3 kommentarer: